Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

In deze online kennisbibliotheek zijn de circa 250 deliverables met betrekking tot het programma iCentrale samengebracht. Deze deliverables zijn verdeeld in 5 hoofdgroepen. Daarnaast zijn hier de Fasen 1 en 2 gebundeld in een tweetal mappen en zijn de landelijke CROW standaarden opgenomen, evenals de documenten van de Marktconsultatie (zoals die zijn gepubliceerd op Tenderned (kenmerk 218542):

  • Hoofdgroep 1 – Doelen & Prestaties
  • Hoofdgroep 2 – Centrale Bediening iDiensten & Personeel
  • Hoofdgroep 3 – Data & Informatie
  • Hoofdgroep 4 – Techniek & Systemen
  • Hoofdgroep 5 – Omgeving & Markt
  • Landelijke CROW standaarden
  • Marktconsultatie
  • Europese aanbesteding

Er is een rubricering aangebracht om in de hoofdgroepen de informatiewaarde per document aan te geven:

  • Cat1 – Primaire informatie
  • Cat2 – Nadere informatie en praktische handvatten

Door in het zoekveld Cat1 of Cat2 in te typen, kan er worden gefilterd op categorie. De documenten bieden achtergrondinformatie, en staan los van een eventuele landelijke aanbesteding van iDiensten. Voor de aanbestedingsprocedure zullen de dan gepubliceerde aanbestedingsdocumenten leidend zijn. Geïnteresseerden bij een toekomstige landelijke aanbesteding van iDiensten dienen zelf te beoordelen of de hier opgenomen documenten voor hen relevante informatie bevatten. Er kunnen dan ook geen rechten ontleend worden aan de rubricering.

(Bestuurlijke) omgeving en besluitvorming

Professionele en (inter)nationale markt

(Maatschappelijke) kosten en baten

Naar aanleiding van de uitgevoerde marktconsultatie iDiensten en de daarbij ontvangen reacties van de marktpartijen zijn de Programma’s van Eisen op onderdelen aangescherpt tot de versie 1.0. Deze versie zal ook de basis vormen bij de Europese aanbesteding die in de komende periode gestart zal worden. De start van de aanbesteding zal op TenderNed worden gepubliceerd, inclusief het beschrijvend document en overige aanbestedingsdocumenten.