Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Provincie Noord-Holland start met het afnemen van de iDienst Verkeersmanagement as a Service (VMaaS) en stopt met het zelf uitvoeren van verkeersmanagement

Op 6 november 2023 heeft de provincie Noord-Holland formeel vastgesteld dat de Inleerfase van Verkeersmanagement as a Service (VMaaS) succesvol is afgerond en de Uitvoeringsfase VMaaS kan worden gestart. In de Inleerfase is gedurende een jaar een groot aantal uiteenlopende testen in de praktijk uitgevoerd om zeer uitgebreid en gedegen te toetsen of VMaaS werkt [...]

Integrale praktijktoepassing Verkeersmanagement as a Service voor de provincie Noord-Holland geslaagd

Op 15 februari 2023 is in de praktijk aangetoond dat Verkeersmanagement as a Service (VMaaS) voor de provincie Noord-Holland goed functioneert. In dit meest omvangrijke deel van de zogenoemde ‘Inleerfase VMaaS’ heeft het private consortium ATEam alle verkeersmanagementmaatregelen van de provincie Noord-Holland op en rond de N201 aangesloten op de eigen private bediencentrale en proactief [...]

Proof of Concept Verkeersmanagement as a Service voor de provincie Noord-Holland geslaagd

Op 10 juni 2022 hebben de directeuren van het private ATEam consortium en het Management Team van de provincie Noord-Holland vastgesteld dat de Proof of Concept (PoC) Verkeersmanagement as a Service (VMaaS) is geslaagd. Met de PoC VMaaS hebben de bedrijven in ATEam aangetoond dat zij Verkeersmanagement as a Service goed kunnen uitvoeren. In een [...]

Vooraankondiging openstelling Landelijke Raamovereenkomst iDiensten

Op TenderNed is de vooraankondiging gepubliceerd van de openstelling van de Landelijke Raamovereenkomst iDiensten Brug- en SluisBediening en TunnelBediening en -Bewaking (en beheer en onderhoud). Kenmerk TenderNed is 306812. Het document is ook via deze website beschikbaar. Aan de op deze website gepubliceerde documenten kunnen geen rechten worden ontleend. Alle communicatie over en formele documenten [...]

Landelijke Raamovereenkomst iDiensten getekend

Gemeenten en provincies kunnen mobiliteit, veiligheid en slimme centrales vanaf nu eenvoudig afnemen ‘as a service’. Samen met marktpartijen en het ministerie van IenW hebben zij de afgelopen jaren slimme oplossingen ontwikkeld voor efficiënt en effectief stads- en wegbeheer. Na een gezamenlijke Europese aanbesteding door meerdere decentrale overheden zijn nu landelijke Raamovereenkomsten afgesloten met een [...]

Op 25 november 2019 is de Europese aanbesteding iDiensten gestart

Op TenderNed zijn inmiddels de bijbehorende documenten gepubliceerd. De documenten zijn ook via deze website beschikbaar. Aan de op deze website gepubliceerde markconsultatiedocumenten kunnen geen rechten worden ontleend. Alle communicatie over en formele documenten van de aanbesteding verloopt via TenderNed.

Smart Mobility, Dutch Reality – Toepassing iDiensten bij gemeenten en provincies gestart

In samenwerking met het Ministerie van IenW is de brochure Smart Mobility, Dutch Reality over het landelijk toepassen van iDiensten gepubliceerd. Deze publicatie, die beschrijft hoe decentrale overheden mobiliteit, veiligheid en slimme centrales kunnen afnemen als een dienst, geeft het meest actuele overzicht weer rond de iDiensten, nu Fase 3 van het landelijke programma iCentrale [...]

Nieuwe CROW standaarden voor iDiensten: tunnelveiligheid, Informatiebeveiliging en machinerichtlijn bruggen en sluizen

Het landelijk programma iCentrale heeft in samenwerking met kennisplatform CROW drie nieuwe standaarden gepubliceerd voor het afnemen van iDiensten. Deze standaarden en stappenplannen zorgen ervoor dat decentrale overheden die hun stads- en wegbeheer effectief en efficiënt willen organiseren door het afnemen van diensten voldoen aan nieuwste richtlijnen en actuele wet- en regelgeving. De drie nieuwe CROW [...]

iDiensten onderdeel van de Krachtenbundeling

Om meer impact te hebben met Smart Mobility zijn schaalvergroting, samenhang, uniformiteit, rendement en kennis onontbeerlijk. Daarom hebben bestuurders van het Rijk, de provincies, de G5 en metropool- en vervoerregio’s besloten om hun krachten te bundelen. Zo kan Smart Mobility maximaal bijdragen aan het oplossen van de maatschappelijke uitdaging om steden, economische toplocaties en buitengebieden [...]

Bijeenkomst Marktconsultatie druk bezocht

Op 22 mei vond in Haarlem de marktconsultatiebijeenkomst iDiensten van het programma iCentrale plaats. Algemeen directeur provincie Noord-Holland Renée Bergkamp hield een inleiding voor de deelnemers. De circa vijftig aanwezige professionals vertegenwoordigden ruim 20 bedrijven die overwegen om iDiensten te gaan aanbieden. De presentatie van deze bijeenkomst is ook via deze website beschikbaar. Aan de [...]

Marktconsultatie iDiensten gestart

Op 1 mei is de marktconsultatie van het programma iCentrale gestart. Op Tenderned zijn inmiddels de bijbehorende documenten gepubliceerd (kenmerk 218542). De documenten zijn ook via deze website beschikbaar.

Stappenplan afnemen iDiensten door decentrale overheden

In samenwerking met kennisplatform CROW is de brochure Afnemen iDiensten gepubliceerd. Dit stappenplan schetst hoe decentrale overheden gestructureerd en stapsgewijs hun eigen situatie en ambities kunnen vertalen naar slimme iDiensten die hierop aansluiten.    Dankzij de iDiensten die zijn ontwikkeld in het publiek-private programma iCentrale hoeven decentrale overheden niet meer zelf te investeren in publieke bediencentrales voor wegbeheer, maar kunnen ze [...]

Ontkoppeling private partijen markeert overgang naar Fase 3

Het programma iCentrale gaat op 15 maart 2019 een nieuwe fase in. Daarmee eindigt na twee jaar Fase 2, en zijn de betrokken private partijen ontkoppeld. De publiek-private samenwerking heeft in Fase 2 belangrijke resultaten opgeleverd: De ontwikkeling is afgerond Er zijn 19 volwaardige iDiensten ontwikkeld, een werkende iDemonstrator en 9 landelijke CROW-standaarden. Praktijktoepassingen bij [...]

iCentrale als provinciale parel op InfraTech 2019

Tijdens de InfraTech 2019, de beurs voor infrastuctuur, presenteren de provincies op de Provincieboulevard hun parels: de mooiste samenwerkingsprojecten en innovaties. De provincie Noord-Holland toont hoe met het landelijk programma iCentrale stads- en wegbeheer beter en goedkoper kan. Gemeenten en provincies worden hier geïnformeerd over de innovatieve iDiensten, die het realiseren van maatschappelijke beleidsdoelen eenvoudiger [...]

Gemeenten en provincies laten zien dat stads- en wegbeheer beter en goedkoper kan – Minister bezoekt iCentrale

Houten, 28 november 2018 – Stads- en wegbeheer kan beter en goedkoper. Marktpartijen hebben samen met gemeenten, provincies en het ministerie van I&W slimme oplossingen ontwikkeld voor efficiënt en effectief stads- en wegbeheer. Met deze iDiensten kunnen decentrale overheden mobiliteit, veiligheid en slimme centrales gaan afnemen als landelijke dienst.   iDiensten voor slim stads-en wegbeheer [...]

Start landelijke uitrol twintig iDiensten voor slim stads-en wegbeheer

Op vrijdag 2 november 2018 van 09.30 tot 15.30 uur organiseren 14 private partijen en 6 decentrale overheden i.s.m. het Ministerie I&W / DG Mobiliteit een derde landelijke bijeenkomst over de diensten die zij de afgelopen twee jaar in het landelijk programma iCentrale gezamenlijk hebben ontwikkeld en beproefd voor “Mobiliteit, Veiligheid en Slimme Centrales als een Service”. Meld u nu aan! Doelen [...]

Geleidelijke weg naar prestatieafspraken

17 april 2018 – In een iCentrale kunnen de bedientaken zich uitstrekken over meer dan één domein. Dat betekent dat er veel van operators en netwerkwerkmanagers gevraagd wordt. Het opstellen van kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) maakt prestaties in bediencentrales meetbaar en kan de kwaliteit van de diensten naar een hoger plan gaan tillen. Afspraken over het [...]

Technische basis voor multidomeincentrale is gereed

4 april 2018 – Een belangrijk onderdeel van het programma iCentrale is het technisch kunnen bedienen van meerdere domeinen. Dit lukt alleen als de veelheid aan systemen en subsystemen van die verschillende domeinen goed kan samenwerken. In het project Blauwdruk is hiervoor een conceptuele architectuurbeschrijving gemaakt. Technische componenten en systemen dienen in een multidomeincentrale in [...]

Eenvoudig naar 24/7 verkeersmanagement door een abonnement (iDienst)

Op zaterdag 9 september 2017 is door een aantal publiekprivate partijen uit het programma iCentrale een succesvolle live praktijktest uitgevoerd met de iDienst ‘Verkeersmanagement in avonduren en weekends’. De live praktijktest laat zien dat, door slim integreren en inzet van multidomein-operators, bediening over grote afstanden tussen centrales mogelijk is. Hierdoor is verkeersmanagement niet meer afhankelijk [...]

MaaSandMore in iets meer dan twee minuten

Wat doen de negentien partijen, die samenwerken in het programma iCentrale? Tot welke resultaten komen zij en wat is dan MaaSandMore? Bekijk deze video van ruim twee minuten door op de afbeelding te klikken. {{ vc_btn: title=Vorige+pagina&style=custom&custom_background=%2300738f&custom_text=%23ffffff&size=sm&custom_onclick=true&custom_onclick_code=onclick%3Dhistory.go%28-1%29 }}