Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Gezamenlijk hebben gemeenten, provincies en private partijen in het landelijk programma iCentrale een samenhangend pakket van 19 iDiensten ontwikkeld. Mobiliteit, Veiligheid en Slimme Centrales worden daarmee een Service. Alle iDiensten kennen meerdere concurrerende aanbieders, zodat decentrale overheden voor elke iDienst meerdere keuzes hebben.

Onderverdeling naar drie clusters

In overleg en afstemming met decentrale overheden en bedrijven zijn de 19 iDiensten onderverdeeld in drie clusters:

Cluster 1

Bestaande eigen publieke centrales slimmer en beter organiseren met iDiensten en zo gefaseerd voorbereiden op het vergaand afnemen van iDiensten

Deze iDiensten zijn gericht op gemeenten en provincies die zelf een of meerdere bediencentrales hebben en deze voorlopig nog blijven gebruiken, bijvoorbeeld vanwege eigen bestuurlijke keuzes of doordat de centrales nog niet economisch zijn afgeschreven. Met de iDiensten in cluster 1 kunnen bestaande eigen centrales slimmer en efficiënter worden georganiseerd, zodat de kosten afnemen en de netwerkprestaties en diensten aan gebruikers, bewoners en bedrijven verbeteren. Tevens kan hiermee, indien een decentrale overheid dat wil, een stap worden gezet naar het niet meer (geheel) zelf uitvoeren van centrale bediening.

De provincies Utrecht en Noord-Holland zijn voorbeelden van decentrale overheden voor wie iDiensten in dit Cluster 1 kansen bieden.

Dit cluster omvat 7 iDiensten, gericht op de verschillende onderdelen van een bediencentrale:

Cluster 2

Benodigde extra functionaliteit van bestaande eigen publieke centrales niet meer zelf realiseren maar afnemen als iDiensten

Deze iDiensten zijn gericht op gemeenten en provincies die zelf een of meerdere bediencentrales hebben, waarvan de functionaliteit moet worden uitgebreid ten behoeve van betere netwerkprestaties en diensten aan gebruikers, bewoners en bedrijven, bijvoorbeeld voor bediening in de avonden en nachten en het opvangen van piekbelasting.

Met de iDiensten in dit Cluster 2 kan deze uitbreiding van functionaliteiten worden gerealiseerd zonder publieke investeringen in bijvoorbeeld software en personeel en kunnen deze functionaliteiten als iDienst worden afgenomen op abonnementsbasis.
De gemeenten Rotterdam en Den Haag zijn voorbeelden van decentrale overheden voor wie iDiensten in dit Cluster 2 kansen bieden.

Dit cluster omvat 6 iDiensten, een voor elk domein dat onderdeel is van het programma iCentrale, te weten:

Cluster 3

Voor decentrale overheden zonder eigen publieke centrales de baten van centrale bediening realiseren met iDiensten

Deze iDiensten zijn gericht op gemeenten, provincies en regio’s die zelf geen eigen bediencentrale hebben en deze ook niet zelf willen hebben, bijvoorbeeld vanwege de hoge publieke investeringskosten. Voor hen wordt centrale bediening mogelijk zonder publieke investeringen in eigen software en personeel. Zij kunnen centrale bediening als iDienst afnemen op abonnementsbasis en zo toch de zeer hoge maatschappelijke baten realiseren die hiermee mogelijk zijn.

Dit iDiensten zijn dezelfde als in Cluster 2. In Cluster 2 worden deze iDiensten ingezet om de eigen bediencentrale van de decentrale overheid over te nemen op momenten dat dit gewenst is. In Cluster 3 worden deze iDiensten volledig en structureel geleverd door de aanbiedende private partij en brengt de decentrale overheid alleen zelf de eigen centraal te bedienen objecten in.

Groningen-bereikbaar en de Stedendriehoek zijn voorbeelden van decentrale overheden voor wie iDiensten in dit Cluster 3 kansen bieden.