Gemeenten en provincies kunnen mobiliteit, veiligheid en slimme centrales vanaf nu eenvoudig afnemen ‘as a service’. Samen met marktpartijen en het ministerie van IenW hebben zij de afgelopen jaren slimme oplossingen ontwikkeld voor efficiënt en effectief stads- en wegbeheer. Na een gezamenlijke Europese aanbesteding door meerdere decentrale overheden zijn nu landelijke Raamovereenkomsten afgesloten met een groot aantal marktpartijen voor het leveren van iDiensten.

 

Landelijk gestandaardiseerde ‘as a service’ iDiensten via landelijke raamovereenkomst

Na een gezamenlijke Europese aanbesteding door meerdere decentrale overheden zijn nu landelijke Raamovereenkomsten afgesloten met een groot aantal marktpartijen voor het leveren van iDiensten.

Gemeenten en provincies hebben in een publiek-private samenwerking gezamenlijk landelijke specificaties opgesteld van diensten voor het uitvoeren van verkeersmanagement, het bedienen van bruggen en sluizen, het bewaken en bedienen van tunnels en het uitvoeren van parkeermanagement, eventmanagement en stadstoezicht en -toegang. Deze gezamenlijke landelijke specificaties vormden de basis voor een Europese aanbesteding, waarop marktpartijen konden aanbieden.

 

Groot aantal marktpartijen biedt gekwalificeerde iDiensten

De belangstelling vanuit marktpartijen om hun diensten was fors: voor alle 19 percelen van de landelijke Raamovereenkomst zijn meerdere gekwalificeerde inschrijvingen ontvangen. Gezamenlijk met de combinanten en onderaannemers zijn ruim 30 (inter)nationale private partijen betrokken. Gezamenlijk hebben zij voor 47 percelen een aanbieding gedaan. Het totale aantal gegunde aanbiedingen voor Cluster 1 bedraagt 23, en voor Clusters 2 en 3 gezamenlijk 24.

Aanbieders gaven aan bij een volgende tranche voor nog meer percelen aan te willen aanbieden. Andere marktpartijen hebben aangegeven op dit moment nog niet gereed te zijn om een aanbieding te doen, maar zich hierop wel voor te bereiden, al dan niet middels allianties.

De landelijke raamovereenkomst is gegund aan in totaal 14 private partijen (zelfstandig en/of in combinatie), te weten:

 1. ATEam (combinatie Arcadis Nederland, Engie Infra en Mobility Trigion Alarmcentrale
  (onderaannemers: Facilicom Group, E.N.A.I. Systems, Griffid, SMARTERVISION, BeMobile, MAPtm, Eurofiber Nederland en Safety Group)
 2. ARS
 3. Dynniq
 4. RHDHV
 5. Heijmans
 6. MAPtm
 7. Nedmobiel (onderaannemers: Proficium, Antea, Improve Quality Services en ICT Netherlands)
 8. Securitas (onderaannemer: Nedmobiel)
 9. SWECO
 10. Swets ODV Maritiem
 11. Technolution (combinatie Goudappel Coffeng, DAT.Mobility HC Support en First Line Security)
  (onderaannemer: Arane)
 12. Traffic Service Nederland (onderaannemer: International House of Safety)
 13. Triopsys
 14. Vialis

Al deze marktpartijen bieden één en meestal meerdere iDiensten aan die voldoen aan alle landelijke gestelde eisen. Decentrale overheden kunnen via de gegunde raamovereenkomsten eenvoudig, en zonder een eigen (Europese) aanbesteding, een of meerdere van deze iDiensten afnemen.

 

Landelijke afname van iDiensten door gemeenten en provincies

De volgende decentrale overheden hebben gezamenlijk de landelijke raamovereenkomst verzorgd:

 1. Gemeente Almere
 2. Gemeente Deventer
 3. Gemeente Dordrecht
 4. Gemeente Leiden
 5. Gemeente Zwolle
 6. Provincie Flevoland
 7. Provincie Overijssel
 8. Provincie Utrecht
 9. Provincie Noord-Holland

Deze gemeenten en provincies zijn gestart met het uitwerken van de iDiensten die zij willen afnemen. Zij hanteren hiervoor het CROW ‘Stappenplan Afnemen iDiensten door gemeenten en provincies’. Met dit stappenplan vertalen decentrale overheden gestructureerd en stapsgewijs hun eigen ambities naar slimme iDiensten die hierop aansluiten en komen zij tot een afgestemde rolverdeling tussen overheden en private dienstverleners. De meeste deelnemende decentrale overheden hebben hun roadmap voor het afnemen van iDiensten inmiddels gereed.

De volgende stap in het CROW stappenplan is het komen tot een Nadere Offerteaanvraag voor de gekozen iDienst(en) en vervolgens het afsluiten van een Nadere Overeenkomst met de geselecteerde Aanbieder, binnen de landelijke Raamovereenkomst. Vanuit het landelijke programma iCentrale ondersteunt een kernteam van experts hierbij.

 

Eerste besluit voor het afnemen van iDiensten een feit

De provincie Noord-Holland trapt het afnemen van iDiensten in Nederland af: ambtelijk is besloten om de iDienst ‘Bediening Bruggen en sluizen’ af te gaan nemen en de voorbereiding te starten voor het gaan afnemen van de iDienst ‘Verkeersmanagement as a Service’ volgens een fade in fade out principe, waarbij de huidige bediencentrale nog maximaal 2 jaar als back-up blijft bestaan. De meeste directeuren van de deelnemende decentrale overheden hebben bevestigd deze stap van de provincie Noord-Holland te willen volgen en concrete ambities te hebben voor het afnemen van een of meerdere iDiensten.

 

Voortgang afnemen iDiensten rapporteren aan bestuurders en Minister IenW

Het afnemen van iDiensten is onderdeel van het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (BO-MIRT). De bestuurders, wethouders en gedeputeerde, en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat bespreken periodiek de landelijke voortgang. In het BO-MIRT heeft de Minister financiële middelen beschikbaar gesteld om de meerjarige landelijke transitie naar iDiensten te ondersteunen.

Comments are closed.