Op TenderNed is de vooraankondiging gepubliceerd van de openstelling van de Landelijke Raamovereenkomst iDiensten Brug- en SluisBediening en TunnelBediening en -Bewaking (en beheer en onderhoud). Kenmerk TenderNed is 306812.

Het document is ook via deze website beschikbaar.

Aan de op deze website gepubliceerde documenten kunnen geen rechten worden ontleend. Alle communicatie over en formele documenten van de aanbesteding verloopt via TenderNed.

Comments are closed.