Het programma iCentrale gaat op 15 maart 2019 een nieuwe fase in. Daarmee eindigt na twee jaar Fase 2, en zijn de betrokken private partijen ontkoppeld. De publiek-private samenwerking heeft in Fase 2 belangrijke resultaten opgeleverd:

  • De ontwikkeling is afgerond
    Er zijn 19 volwaardige iDiensten ontwikkeld, een werkende iDemonstrator en 9 landelijke CROW-standaarden. Praktijktoepassingen bij en met gemeenten en provincies laten zien dat het een iCentrale en de iDiensten volwassen zijn.
  • De marktkansen zijn verkend
    Diverse roadmaps tonen hoe gemeenten en provincies stapsgewijs iDiensten kunnen gaan afnemen. Het CROW-stappenplan voor het afnemen van iDiensten door decentrale overheden ondersteunt hierbij.
  • De landelijke uitrol is voorbereid
    Voor de iDiensten zijn de requests for proposal (RfP’s) in concept gereed. Het gedetailleerd uitgewerkte aanbestedingsproces wordt geschraagd door uitgebreide toetsing.

Nu in Fase 3 (2019-2023) de daadwerkelijke landelijke uitrol van iDiensten als onderdeel van de Krachtenbundeling is voorzien, is een ‘level playing field’ noodzakelijk. Alle marktpartijen moeten immers een gelijke uitgangspositie hebben bij de aanbesteding. Daarom markeert de afsluiting van Fase 2 ook het ontkoppelen van de 13 private partijen die in Fase 2 hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van de iDiensten. Dit vond op feestelijke wijze plaats op 10 maart jl. Het gezamenlijk doorknippen van een iCentrale-lint symboliseerde het toegang bieden aan de totale markt tot de aanbesteding van de iDiensten.

In Q2 2019 worden alle partijen in Nederland via TenderNed uitgenodigd voor de marktconsultatie iDiensten, waarmee Fase 3 formeel start.

Comments are closed.