In samenwerking met kennisplatform CROW is de brochure Afnemen iDiensten gepubliceerd. Dit stappenplan schetst hoe decentrale overheden gestructureerd en stapsgewijs hun eigen situatie en ambities kunnen vertalen naar slimme iDiensten die hierop aansluiten. 
 
Dankzij de iDiensten die zijn ontwikkeld in het publiek-private programma iCentrale hoeven decentrale overheden niet meer zelf te investeren in publieke bediencentrales voor wegbeheer, maar kunnen ze integrale taken als dienst afnemen. De opgave wordt daarmee verlegd van zelf doen naar regie voeren op een goede en voorspelbare dienstverlening aan bewoners en bedrijven.
 
Met de landelijke iDiensten kunnen objecten als bruggen, sluizen, tunnels en slimme verkeerslichten (iVRI’s) in samenhang worden bediend en worden gecombineerd met taken als stadsbeheer, crowd-, event-, parkeer- en verkeersmanagement. Het slim combineren reduceert de totale kosten voor stads- en wegbeheerders aanzienlijk. Het verbetert bovendien de gezamenlijke impact op verkeersveiligheid, duurzaamheid en bereikbaarheid, en maakt wegbeheer meer toekomstbestendig. Doordat iDiensten op abonnementsbasis kunnen worden afgenomen en geen grote eigen investering of vervanging vragen, kunnen ook middelgrote en kleinere stads- en wegbeheerders deze baten realiseren.

Comments are closed.