Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Wij zijn verheugd u te kunnen ontvangen op de Summit ‘Mobility, Safety and Smart Centers as a Service’. Deze landelijke bijeenkomst wordt georganiseerd door 13 private partijen en 6 decentrale overheden vanuit het publiek private programma iCentrale. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu / Beter Benutten ondersteunt dit programma omdat hiermee vergelijkbare ambities worden nagestreefd: kosteneffectieve bijdragen aan maatschappelijke beleidsdoelen middels landelijke private diensten.

Het programma Beter Benutten richt zich op landelijke private diensten aan weggebruikers, het programma iCentrale richt zich op landelijke private diensten voor decentrale overheden op het gebied van centrale bediening vanuit centrales. Gezamenlijk willen de private partijen en decentrale overheden de transitie nastreven van het in eigen publiek beheer uitvoeren van dergelijke diensten, per weg- en stadsbeheerder en per domein naar geïntegreerde diensten door private partijen over de weg- en stadsbeheerders en domeinen heen. Zij lichten u toe hoe zij hieraan werken, welke eerste resultaten zij hebben bereikt en hoe zij tot eind 2017 gezamenlijk werken aan deze transitie.

Wij gaan graag met u in gesprek en wensen u een inspirerende dag!

Chris de Vries
Directeur Beheer en Uitvoering,
Provincie Noord-Holland

Jan-Bert Dijkstra
Programmadirecteur,
Min. I&M/Programma Beter Benutten