Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Het is vandaag alweer de 3e landelijke bijeenkomst die de 13 private partijen en 6 decentrale overheden met ondersteuning van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat / DG Mobiliteit organiseren vanuit het publiek-private programma iCentrale. Tijdens de 1e bijeenkomst in maart 2017 hebben de overheden en bedrijven hun ambitieuze plannen gepresenteerd en bijdragen gevraagd van deskundigen in Nederland. Tijdens de 2e landelijke bijeenkomst in november 2017 hebben bedrijven toegelicht hoe ver zij zijn met het ontwikkelen van hun landelijke iDiensten. En hebben stads- en wegbeheerders toegelicht hoe zij deze landelijke iDiensten kunnen toepassen voor kosteneffectieve bijdragen aan hun eigen beleidsdoelen. Ook is in november 2017 een aantal eerste iDiensten in de praktijk gedemonstreerd.

Inmiddels zijn de landelijke iDiensten gereed, zijn ze in de praktijk beproefd en is een groot aantal producten beschikbaar als landelijke CROW-standaarden. Met stads- en wegbeheerders uit de meeste stedelijke gebieden is verkend welke iDiensten bij hen zinvol zouden zijn in relatie tot hun eigen problematiek, behoeften en keuzen.

Deze 3e landelijke bijeenkomst markeert dan ook de afronding van de gezamenlijke ontwikkeling en de start van het landelijk gaan toepassen van de iDiensten. Met de nu beschikbare iDiensten, gebaseerd op landelijke CROW-standaarden, kunnen gemeenten en provincies met de nodige zekerheden en garanties zelf de door hen en hun directeuren en bestuurders gewenste transitie maken om hun stads- en wegbeheer kosteneffectiever, dus beter én goedkoper, te organiseren.

We zijn er trots op dat we gezamenlijk publiek-privaat zo ver hebben kunnen komen. En dat we nu de stap kunnen gaan zetten naar een landelijke toepassing van de resultaten. Hierover gaan we graag met u in gesprek.

Een inspirerende dag gewenst!

Chris de Vries
Directeur Beheer en Uitvoering,
Provincie Noord-Holland

Jan-Bert Dijkstra
Programmadirecteur,
Min. I&W/DG Mobiliteit