Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Wij zijn verheugd u vandaag te ontvangen op de tweede landelijke Summit ‘Mobility, Safety and Smart Centers as a Service’. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door 13 private partijen en 6 decentrale overheden vanuit het publiek-private programma iCentrale. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu / Beter Benutten ondersteunt dit programma, omdat hiermee vergelijkbare ambities worden nagestreefd: kosteneffectieve bijdragen aan maatschappelijke beleidsdoelen middels landelijke private diensten.

Tijdens de eerste Summit in maart van dit jaar lichtten de private partijen en decentrale overheden toe hoe zij gezamenlijk aan een transitie binnen stads- en wegbeheer werken. Een transitie van in eigen publiek beheer uitvoeren, per weg- en stadsbeheerder en per domein, naar geïntegreerde diensten over de stads- en wegbeheerders en domeinen heen. Basis voor deze transitie is dat er slim geïntegreerd en gecombineerd wordt. Deze tweede Summit staat in het teken van alle resultaten die dankzij het programma iCentrale zijn bereikt. We zijn er trots op dat we u ruim twintig eerste basisversies van geïntegreerde (i)Diensten kunnen
presenteren. En dat niet alleen: ook de eerste landelijke standaard iBedienfilosofie is vandaag beschikbaar. Hierover en over het vervolg van alle ontwikkelingen gaan we graag met u in gesprek.

Een inspirerende dag gewenst!

Chris de Vries
Directeur Beheer en Uitvoering,
Provincie Noord-Holland

Jan-Bert Dijkstra
Programmadirecteur,
Min. I&M/Programma Beter Benutten