In samenwerking met het Ministerie van IenW is de brochure Smart Mobility, Dutch Reality over het landelijk toepassen van iDiensten gepubliceerd.

Deze publicatie, die beschrijft hoe decentrale overheden mobiliteit, veiligheid en slimme centrales kunnen afnemen als een dienst, geeft het meest actuele overzicht weer rond de iDiensten, nu Fase 3 van het landelijke programma iCentrale is gestart.

Met de landelijke iDiensten kunnen objecten als bruggen, sluizen, tunnels en slimme verkeerslichten (iVRI’s) in samenhang worden bediend en worden gecombineerd met taken als stadsbeheer, crowd-, event-, parkeer- en verkeersmanagement. Het slim combineren reduceert de totale kosten voor stads- en wegbeheerders aanzienlijk. Het verbetert bovendien de gezamenlijke impact op verkeersveiligheid, duurzaamheid en bereikbaarheid, en maakt wegbeheer meer toekomstbestendig. Doordat iDiensten op abonnementsbasis kunnen worden afgenomen en geen grote eigen investering of vervanging vragen, kunnen ook middelgrote en kleinere stads- en wegbeheerders deze baten realiseren.

De brochure is te vinden onder de tab iDiensten.

Comments are closed.