4 april 2018 – Een belangrijk onderdeel van het programma iCentrale is het technisch kunnen bedienen van meerdere domeinen. Dit lukt alleen als de veelheid aan systemen en subsystemen van die verschillende domeinen goed kan samenwerken. In het project Blauwdruk is hiervoor een conceptuele architectuurbeschrijving gemaakt.

Technische componenten en systemen dienen in een multidomeincentrale in de juiste structuur worden samengebracht en aangestuurd. Het gaat om componenten die zich buiten de bediencentrale bevinden, zoals verkeerslichten, bruggen, tunneltechnische installaties én om componenten die in de centrale aanwezig zijn. Binnen deze laatste categorie vallen bijvoorbeeld software-applicaties voor verschillende domeinen.

“Uitgangspunt bij een iCentrale is om zo min mogelijk aan bestaande systemen te sleutelen”, legt manager technology Bas Heutinck van Dynniq uit. “Met een interface die als een laag over deze systemen heen ligt, moet een gebruiker zo veel mogelijk relevante zaken vanaf één plek kunnen overzien.”

Niet uitsluiten

De Blauwdruk bevat naast een systeemarchitectuur ook concrete ontwerprichtlijnen. Bij het vaststellen en beschrijven hiervan ging veel aandacht uit naar de mate van expliciteit. “Spreek je bijvoorbeeld over een toetsenbord, of over een inputmogelijkheid?”, geeft Heutinck als voorbeeld. “Als je zaken op een te laag niveau beschrijft, loop je het risico leveranciers of technologieën onterecht uit te sluiten. Om dat te voorkomen kozen we er bijvoorbeeld voor om wel beeldschermen te beschrijven, maar niet het formaat of de precieze indeling ervan.”

Dit soort keuzes zijn intensief besproken binnen het projectteam van vier internationale bedrijven die de blauwdruk opstelden: Dynniq, Siemens, Technolution en Vialis. “Hoewel we deels concurrerende bedrijven zijn, was de samenwerking optimaal”, vertelt Heutinck. “Vanuit inhoudelijke expertise hebben we elkaar scherp gehouden en gewerkt aan een internationale standaard. Deze maakt het mogelijk om een iCentrale in de toekomst ook naar het buitenland op te schalen.”

Handvatten

Voor de ontwikkeling van de Blauwdruk was er nauwe samenwerking met andere deelprojecten binnen het programma iCentrale. Zo hield één groep zich specifiek met de koppelvlakken; de wijze waarop twee systemen met elkaar kunnen communiceren. Het technische basisontwerp is nu klaar en kan onder meer worden toegepast in Hoofddorp, waar de eerste iCentrale dit jaar wordt gerealiseerd. “Producenten hebben nu concrete handvatten voor de ontwikkeling van een multidomeincentrale.”

Comments are closed.