Houten, 28 november 2018 – Stads- en wegbeheer kan beter en goedkoper. Marktpartijen hebben samen met gemeenten, provincies en het ministerie van I&W slimme oplossingen ontwikkeld voor efficiënt en effectief stads- en wegbeheer. Met deze iDiensten kunnen decentrale overheden mobiliteit, veiligheid en slimme centrales gaan afnemen als landelijke dienst.

 

iDiensten voor slim stads-en wegbeheer in de praktijk

Op de Vakbeurs Mobiliteit in Houten hebben meerdere gemeenten en provincies in praktijktoepassingen laten zien hoe iDiensten het realiseren van maatschappelijke beleidsdoelen eenvoudiger en goedkoper maken: het bedienen van bruggen en sluizen, het bewaken en bedienen van tunnels en het uitvoeren van verkeersmanagement, stadsbeheer en -toegang, crowd management en parkeerbeheer. Van de eerste KPI-gestuurde verkeers- en tunnelmanagementcentrale van Nederland tot de pop-up centrale bij de TT-Assen: waar iDiensten worden ingezet, verbetert de kwaliteit van dienstverlening aan weggebruikers, bewoners en bedrijven en kan een kostenbesparing van de exploitatie worden gerealiseerd van 20 – 40%.

 

De iDiensten zijn publiek-privaat ontwikkeld en beproefd in het landelijk programma iCentrale. Hierin werken 14 private partijen samen met de gemeenten Almere, Den Haag en Rotterdam, de provincies Flevoland, Utrecht en Noor-Holland en het ministerie van I&W aan “Mobiliteit, Veiligheid en Slimme Centrales als een Service”. Landelijke standaardisatie volgens nieuwe CROW-standaarden biedt overheden en bedrijven de zekerheid dat oplossingen stabiel en uitwisselbaar zijn en zorgen dat meerdere partijen concurrerend landelijke iDiensten kunnen aanbieden die meerdere decentrale overheden kunnen afnemen.

 

Combineren en integreren

Een iCentrale is de slimme opvolger van de huidige bediencentrales. De innovatie draait om slim combineren en integreren van meerdere domeinen, zoals verkeersmanagement, tunnelbewaking en de bediening van bruggen en sluizen. Dit gebeurt door samen te werken met andere overheden en door zaken als landelijke iDienst af te nemen, met een afgestemde rolverdeling tussen overheden en private dienstverleners.

 

Real live demonstratie aan minister van I&W

Decentrale overheden met eigen bediencentrales kunnen met iDiensten wel 20 tot 40% besparen op de exploitatiekosten van hun eigen bediencentrales. Decentrale overheden zonder eigen bediencentrales kunnen profiteren van de baten die hiermee kunnen worden behaald, zonder dat zij zelf een centrale hoeven te realiseren: wel de lusten, niet de lasten. Op de stand van programma iCentrale is een real live multidomein centrale opgesteld, die de voordelen toont van het combineren en integreren.

 

Ook de Minister van I&W, mevrouw Cora van Nieuwenhuizen, heeft daarvan enthousiast kennisgenomen. Nu de iDiensten publiek-privaat zijn ontwikkeld en in de praktijk zijn beproefd wordt gewerkt aan het landelijk toepassen van deze iDiensten. Met de minister is afgesproken dat de publieke en private partijen tijdens het Europese ITS Congres in juni 2019 in Helmond de voortgang van de landelijke toepassing van iDiensten met haar zullen bespreken.

Comments are closed.