Op vrijdag 2 november 2018 organiseerden 14 private partijen en 6 decentrale overheden i.s.m. het Ministerie I&W / DG Mobiliteit een derde landelijke bijeenkomst over de diensten die zij de afgelopen twee jaar in het landelijk programma iCentrale gezamenlijk hebben ontwikkeld en beproefd voor “Mobiliteit, Veiligheid en Slimme Centrales als een Service”. 

Doelen

De bijeenkomst heeft twee hoofddoelen:

 1. Stads- en wegbeheerders informeren over de nu beschikbare landelijke diensten.
 2. Het starten met de landelijke toepassing van deze diensten.

Eenvoudig en kosteneffectief

Ook is er veel ruimte voor een dialoog tussen bedrijven en (decentrale) overheden die deze diensten kunnen gaan leveren en zouden willen afnemen. Ook zal in de dialoog worden aangetoond dat met het afnemen van landelijke iDiensten door overheden het voldoen aan maatschappelijke beleidsdoelen eenvoudiger wordt en veel kosteneffectiver is. De diensten zijn slimme en gestandaardiseerde oplossingen voor efficiënt en effectief stads- en wegbeheerder. Ze zijn nu beschikbaar voor alle stads- en wegbeheerders.

Integreren en combineren

De basis van de diensten is ‘multi-domein trigger based bedienen’, waardoor meerdere domeinen slim kunnen worden gecombineerd en geïntegreerd. Dit geldt voor het bedienen van bruggen en sluizen, het bewaken en bedienen van tunnels en het uitvoeren van verkeersmanagement, stadsbeheer en -toegang, crowd management en parkeerbeheer. Door landelijke standaardisatie in tien CROW-standaarden kunnen de oplossingen slim worden gecombineerd voor meerdere decentrale overheden.

Dienstverlening op abonnementsbasis

Gemeenten en provincies die zelf geen bediencentrale hebben en deze ook niet zelf willen, kunnen volledig worden ontzorgd door bijvoorbeeld een landelijke dienst als ‘verkeersmanagement as a service’. Op basis van eigen (verkeers)situatie, (beleids)doelen en (uitvoerings)kaders worden vooraf netwerkprestaties overeengekomen voor dienstverlening op abonnementsbasis. Vergelijkbare landelijke diensten zijn beschikbaar voor de andere domeinen, zoals het op afstand bedienen van bruggen en sluizen.

Hogere kwaliteit, lagere kosten

De mogelijke baten stads- en wegbeheerders zijn opzienbarend: de netwerkprestaties kunnen in drukke stedelijke gebieden verbeteren tot 5-15% en de structurele publieke exploitatiekosten van centrale bediening in Nederland kunnen worden gereduceerd tot 20-40%.

Programma

In de plenaire sessie komt aan de orde:

 • Ervaringen en behoeften van gemeenten en provincies;
 • Ervaringen en mogelijkheden van bedrijven;
 • De landelijke CROW standaarden;
 • De landelijk toepassing als onderdeel van een landelijk programma met betrokkenheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In de parallelle Kennissessies komt aan de orde:

 • De theorie achter de diensten;
 • De inhoud van de landelijke CROW-standaarden; *)
 • De diensten zelf, voor zowel gemeenten en provincies met als zonder eigen centrales;
 • De diverse praktijktoepassingen met de diensten;
 • De opzet en aanpak van de landelijke toepassing.

Comments are closed.