Eind juni presenteerden de private partijen van het programma iCentrale twintig iDiensten. Het gaat om slimme geïntegreerde diensten voor decentrale overheden (DCO’s) voor het bedienen en bewaken van domeinen en objecten. Doel van deze iDiensten is reductie van de gezamenlijke structurele kosten voor weg- en stadsbeheerders en verbetering van de kwaliteit van dienstverlening aan gebruikers en bewoners.

De twintig iDiensten, die nu op de plank liggen, variëren van een iGenerator voor een actueel multi-domein overzicht tot een managing agent die kan ondersteunen bij het organiseren van de bediening. Afhankelijk van de eigen situatie en behoeften kunnen decentrale overheden deze iDiensten eind 2017 afnemen. Uitgangspunt is dat er slim geïntegreerd en gecombineerd wordt. Dat kan op drie manieren: door de taken voor meerdere domeinen van een DCO te integreren, door samenwerking tussen verschillende DCO’s te faciliteren of door taken voor meerdere domeinen uit te voeren in een private iCentrale. Vooralsnog hebben iDiensten betrekking op zes domeinen: brug- en sluisbediening, tunnelbediening en -bewaking, (weg)verkeersmanagement, parkeerbeheer, stadstoezicht en crowd management.

Beproeven in Living Labs

De iDiensten worden ontwikkeld, beproefd en getoond in een groot aantal private en publieke Living Labs. De private partijen laten in de Living Labs zien hoe de aangeboden diensten in de praktijk uitpakken en aantonen dat deze doen wat zij beloven. De publieke partijen krijgen in de Living Labs inzicht: Hoe werkt de dienst in de praktijk? Wat wordt er van hen gevraagd? Ook kan men in een Living Lab alvast oefenen met de dienst. Actuele voorbeelden van de iDiensten die in de praktijk zijn – of binnenkort worden – gebracht:

  • Event Management as a Service (EMaaS): geïntegreerde diensten voor verkeers-, parkeer- en crowdmanagement voor events met grote bezoekersaantallen. Tijdens MotoGP Assen op 25 juni 2017 zijn vanuit een mobiele iCentrale verschillende services geleverd.
  • Opleiding multi-domein bediening: bijvoorbeeld de opleiding Verkeersmanagement voor operators en centralisten, zodat zij naast hun huidige taken ook verkeersmanagementtaken kunnen uitvoeren. Op 22 juni 2017 ontvingen de eerste operators hun diploma.
  • Avond- en weekend verkeersmanagementdiensten: verkeersmanagementtaken van decentrale overheden kunnen tijdens een piekmoment of bij een incident door de (private) bediencentrales in Schiedam en Utrecht uitgevoerd. Op 9 september 2017 realiseren de private partijen deze iDienst in een testsituatie.

Lagere kosten, betere prestaties

Met een slimme integratie van domeinen, taken en systemen kunnen de structurele kosten voor decentrale overheden aanzienlijk worden gereduceerd (10–20% jaarlijks) en de kwaliteit van de dienstverlening aan gebruikers van weg en water en burgers worden verbeterd (5-15%). Deze effecten zijn bepaald in een vergelijking met de huidige situatie waarin decentrale overheden zelf centrales in beheer hebben en bemensen.

MaaSandMore

Onder de naam MaaSandMore ontwikkelen dertien private partijen in samenwerking met zes decentrale overheden integrale diensten op het gebied van tunnelbediening en -bewaking, brug- en sluisbediening, (weg)verkeersmanagement, parkeerbeheer, stadsbeheer en – toezicht en crowdmanagement. Dat doen zij vanuit het programma iCentrale, een initiatief van de provincie Noord-Holland en ondersteund door het programma Beter Benutten/ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Op vrijdag 3 november vindt de tweede landelijke Summit ‘Mobility, Safety and Smart Centres as a Service’ plaats over deze twintig iDiensten.

Caspar de Jonge, Programmamanager Beter Benutten/Ministerie van IenM (links op foto), en Chris de Vries, Directeur Beheer en Uitvoering/Provincie Noord-Holland (rechts op foto), ontvangen de iDiensten op de plank van de directeuren van de private partijen binnen het programma iCentrale.

Comments are closed.