Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Slimme oplossingen
voor verkeer, transport
en veiligheid

Stads- en wegbeheer kan beter en goedkoper. Marktpartijen hebben samen met het ministerie van I&W, de gemeenten Almere, Den Haag en Rotterdam en de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland oplossingen ontwikkeld voor efficiënt en effectief stads- en wegbeheer. Nu deze iDiensten landelijk beschikbaar komen, kunnen decentrale overheden mobiliteit, veiligheid en slimme centrales gaan afnemen als dienst.

De iDiensten zijn ontwikkeld en beproefd in het landelijk programma iCentrale. Door de landelijke CROW standaarden kunnen oplossingen slim worden gecombineerd en ingezet voor meerdere decentrale overheden. Een iCentrale is de slimme opvolger van de traditionele bediencentrale. In iCentrales draait het om slim combineren en integreren van verschillende domeinen, zoals verkeersmanagement, tunnelbewaking en de bediening van bruggen en sluizen. Dit gebeurt door samen te werken met andere overheden en door zaken uit te besteden, met een afgestemde rolverdeling tussen overheden en private dienstverleners.

Het programma iCentrale is gestart als een publiek-private samenwerking van decentrale overheden en marktpartijen. In verband met de start van de eerste landelijke aanbesteding zijn de private partijen sinds het voorjaar van 2019 niet meer aan het landelijk programma iCentrale verbonden. De provincie Noord-Holland is voor het Ministerie IenW penvoerder van het programma iCentrale en levert de programmamanager. De provincie Noord-Holland zal als penvoerder namens de overheden optreden die in eerste aanbestedingsronde van de raamovereenkomst iDiensten meedoen.

iDiensten – Mobiliteit, Veiligheid en Slimme Centrales als een Service